Dynamische Oordeelsvorming

Dynamische Oordeelsvorming ® is een instrument om het oordeelsvermogen te versterken, om zo bewust en efficiënt om te gaan met dagelijkse problemen en uitdagingen. Het stellen van de juiste vragen is hierbij doorslaggevend.

Agenda van stichting DIALOOG

In de agenda van stichting Dialoog vind je alle activiteiten rond Dynamische Oordeelsvorming.

geef je hier op!

Trainingen Dynamische Oordeelsvorming

Artikel

De ritmische beweging van Dynamische Oordeelsvorming - Elk conflict start met een gevoel

Tijdschrift voor Conflicthantering December 2017
In veel modellen rond oordeels- en besluitvormingsprocessen wordt vaak logisch en rationeel gewerkt terwijl het er in de praktijk vaak chaotischer aan toe gaat. Het model Dynamische Oordeelsvorming onderscheidt zich door een andere logica: de logica van ritme, gevoel en polariteit.

Lees het hele artikel

NVTZ Academie

Dynamische Oordeelsvorming in Leergang 'De nieuwe toezichthouder in Zorg en Welzijn'

Het toezichthouderschap is een vak met vele dimensies. In een beperkte tijdsinvestering is het zaak om goed zicht te krijgen en te houden op de ontwikkeling van de zorginstelling en de besturing daarvan. De omgeving verandert continu en de verantwoordelijkheid voor de toezichthouder, ook naar de samenleving, neemt daarbij toe.

naar NVTZ Academie

NVTZ Academie

Dynamische Oordeelsvorming De kunst van het vragen stellen - Weet wat er speelt

Om te kunnen beoordelen als toezichthouder of in uw organisatie alles goed gaat, zult u moeten weten wát er speelt. Een zowel helder als volledig beeld is dus een eerste vereiste. Dat krijgt u -onder andere- door schriftelijke en mondelinge voorbereiding en eigen waarnemingen. Goed inzicht hebben op basis waarvan u zelf tot een oordeel komt is cruciaal. Oordeelsvorming wordt bepaald door vele (eigen) factoren. Dynamische oordeelsvorming® is een beproefde methode die u daarbij helpt dat inzicht te krijgen.

naar NVTZ Academie

Training

Kunst van het vragen stellen

“Natuurlijk weet ik wel hoe ik vragen moet stellen, maar ik merk, dat ik het op cruciale momenten niet doe en me, vaak ten onrechte, laat leiden door mijn eigen oordelen over en oplossingen voor de situatie.” Dynamische Oordeelsvorming helpt je bewuster dit proces te doorzien en ....

Kunst van het vragen stellen

Training

Dynamische Oordeelsvorming leren kennen

Training Dynamische Oordeelsvorming: als je de behoefte hebt jouw oordeelsvermogen en gespreksvaardigheid verder te ontwikkelen en je wilt onderzoeken of en hoe Dynamische Oordeelsvorming jou daarbij kan helpen. Bijvoorbeeld omdat je veel gesprekken voert, coacht, vergadert of onderhandelt.

Kennismakingstraining

Training

Afspreken en aanspreken

"Afspraak is afspraak" is een veel gehoorde uitspraak. De tweecomponentenafspraak draagt bij aan een gezonde cultuur van afspreken en aanspreken. Dynamische Oordeelsvorming helpt helderheid te brengen in het proces en geeft je houvast in het voorbereiden, voeren en evalueren van deze gesprekken...

Afspreken en aanspreken

Werken met Dynamische Oordeelsvorming maakt je bewust van je primaire reacties en de achterliggende (voor)oordelen en gevoelens. Door vragen aan jezelf te stellen, objectiveer je je primaire reacties tot heldere conclusies en realistische besluiten. Dat geeft innerlijke rust, ruimte voor inspiratie en vernieuwende inzichten. In gesprekken en vergaderingen maakt het toepassen van Dynamische Oordeelsvorming je bewust van de oordeelsvormingsprocessen die zich in jezelf en bij anderen afspelen. Door je voor-oordelen terug te houden ben je in staat inhoudelijk en procedureel met anderen een goede dialoog aan te gaan. Je optreden wordt effectiever.

Verder lezen over Dynamische Oordeelsvorming

Model Dynamische Oordeelsvorming
U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten