Mensen met zichzelf en met elkaar in gesprek brengen

Sinds 1997 heb ik mijn werkzaamheden op het gebied van training, begeleiding en mediation ondergebracht in mijn bureau,
Ron Henkes training | begeleiding.

Kennismaken?

Voor een gesprek neem direct contact op

contact

Mijn ideaal is om mensen met zichzelf en met elkaar in gesprek te brengen. En dat ´met elkaar in gesprek blijven´ staat op gespannen voet met de enorme vaart en ontwikkelingen in het dagelijkse leven en in deze hectische wereld. De volgende vragen spreken mij aan: Hoe verhoud ik mij tot al die beweging? Wat is mijn standpunt? Hoe ga ik zo met de vaart der dingen om dat ik vanuit mijn eigen mogelijkheden mijn bijdrage kan leveren? En: Hoe blijven we in deze tijd zo met elkaar in contact dat we kunnen samen leven, samen werken en samen leren?

Mensen omschrijven mij als helder, duidelijk, integer, authentiek en betrokken. Humor zet ik graag in. Ik ga voor kwaliteit, zorgvuldigheid en ontwikkeling. Mijn kracht is vragen stellen, vanuit oprechte betrokkenheid. Vanuit die verbondenheid komen we bij je eigenlijk zorg en behoefte, zodat ruimte ontstaat voor nieuwe mogelijkheden. Met het inzetten van mijn kwaliteiten in training en begeleiding, wil ik bijdragen aan een menselijke maatschappij waarin vrijheid, betrokkenheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid belangrijke waarden zijn.
In mijn aanpak maak ik gebruik van Dynamische Oordeelsvorming®, Biografisch Coachen en mediationvaardigheden.

Curriculum vitae Ron Henkes

Stichting DIALOOG® is hét platform voor Dynamische Oordeelsvorming. Ik ben als speciaal opgeleide trainer aangesloten bij stichting DIALOOG en maak deel uit van een netwerk van geregistreerde trainers Dynamische Oordeelsvorming. Zie www.dialoog.net

School voor Mediation heeft als uitgangspunt: Leren door ervaren.
In onze opleidingen en trainingen staan we stil bij de bedoelde en onbedoelde effecten van communicatie, de eigen dynamiek van conflicten en de drijfveren van betrokkenen in een conflict. U leert wat u kunt doen om conflicten te voorkomen, op te lossen en beweging te brengen in situaties die vastzitten. Zie www.schoolvoormediation.nl

De Academies voor toezichthouders en commissarissen bieden een uitgebalanceerd scholingsprogramma voor de aanstaande, de beginnende, de ervaren en de zeer ervaren toezichthouder en commissaris. Zowel de actualiteit als meer fundamentele thema’s zijn verwerkt in het curriculum. Er wordt niet alleen aandacht besteed aan kennis, maar ook aan vaardigheden en kunde. Dynamische Oordeelsvorming heeft een plaats gekregen in de leergang ‘De nieuwe Toezichthouder in Zorg & Welzijn’ en de training ‘De kunst van het vragen stellen: weet wat er speelt’.

Bezemer & Schubad staat als specialist en marktleider in de aanpak van ongewenste omgangsvormen voor zorg voor een sociaal veilig werkklimaat. Zij bieden alle ondersteuning. Van onderzoek en advies tot implementatie van beleid, training en nazorg. Van bemiddeling tot een compleet traject voor beleid. Van een basiscursus tot een volledig in-company trainingsprogramma en nascholing.

Voor Bezemer & Schubad word ik als MfN registermediator, coach en trainer ingezet om te bemiddelen in vastzittende conflicten. Eveneens verzorg ik de verdiepingscursus Dynamische Oordeelsvorming voor vertrouwenspersonen . Lees verder…

Steinbuch Consultancy levert prestatieverbetering door kwaliteitsmanagement, procesverbetering en samenwerking.
Steinbuch Consultancy sluit aan bij de organisatie en de medewerkers. De projecten betreffen in hoofdlijnen het expliciteren en implementeren van beleid. Dat wil zeggen dat Steinbuch Consultancy met de organisatie inhoud geeft aan de wijze waarop de strategie wordt ingevuld. www.steinbuch.net

Da Vinci Consult is in januari 1992 opgericht door Leonarda Telling. Leonarda is een zelfstandige en onafhankelijke adviseur en MfN-register­mediator. Zij houdt zich in het bijzonder bezig met het functioneren van de mens in een organisatie. Sinds 1992 heeft Leonarda bij diverse organisaties ondersteuning en advies gegeven op het gebied van arbeidsrecht, personeel en organisatie en leiderschaps­ontwikkeling, met speciale aandacht voor de effectiviteit van de mens daarin. Zie Da Vinci Consult

The New Business as Usual is een inspiratie- en counseling bureau voor gezonde economische- en sociale processen. We helpen de ondernemer in het goed doorzien van de functie van waarden en systemen, in het denken over wat voor jou(w onderneming) goed is, om vervolgens ook advies, begeleiding en gereedschap te bieden voor de integratie. Lees verder…

Rechtsgevoel geeft heldere informatie, juridisch advies en concrete hulp op het gebied van werk en uitkering (arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht). Ik werk graag samen met Mieke Bosma vanwege haar menselijk zakelijke begeleiding bij arbeidsrechtelijke vraagstukken. De inbreng van Rechtsgevoel heeft opgeleverd dat de betrokken mensen zich gekend voelen en zich weer bezig kunnen houden met waar het echt om gaat: het richten op herstel, re-integratie of een nieuwe werkomgeving. Zie www.rechtsgevoel.nl

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten