ontwikkeling van mens en organisatie

Zou het niet geweldig zijn als professionals zo samen werken dat alle ruimte blijft om zich met hun vak bezig te houden: een goede dokter te zijn voor zijn patiënten, een beleidsmedewerker die zich op de burger kan richten, een docent die goed onderwijs kan verzorgen, een dienstverlener die zich weer op de klant kan richten.

Dynamische Oordeelsvorming - Loopbaan - Mediation

Deze aanpak heeft zich op vele fronten bewezen en heeft geleid tot:

  • groepen huisartsen die door deze methode van aanspreken en feedback geven de patronen hebben doorbroken en de samenwerking hebben verbeterd;
  • tot korter en efficiënter vergaderen en overleggen bij groepen docenten, waardoor zij zich weer op goed onderwijs konden richten;
  • succesvolle dosering van werkzaamheden en re-integratie van werknemers, waardoor langdurige uitval hen en de organisatie bespaard is gebleven;
  • een ambtenaar die zich intensief bezint op haar loopbaan en inmiddels met plezier een succesvol adviesbureau opgezet heeft.

Meer weten over wat en hoe van mijn begeleiding en trainingsactiviteiten, lees verder op deze website of
neem vrijblijvend contact met mij op.

 


 

Progetto Pontis: fondswerving geslaagd €2500,-!

groep.jpgEen nieuwe internationale website voor een bijzonder project, een website die makkelijk actueel te houden is door de gebruikers, goed gevonden wordt door de zoekmachines en veel uitwisseling kan bieden met sociale media. Voor het welslagen van dit internationale project van enorm belang om het enorme netwerk dat zij om zich heen verzameld hebben te verbinden, op de hoogte te houden en de fondsen te werven die nodig zijn de grond en de boerenhof te verwerven. Dit trof mij, deze grote behoefte van de initiatiefnemers van dit project, Progetto Pontis (Pontis-project) op Sardinië.

Dank voor al jullie bijdragen en ondersteuning! Ron Henkes, training en begeleiding heeft zich verbonden met dit project door een campagne op te zetten voor de financiering van dit project. Nu aan het werk voor de volgende stap, het in gang zetten van de ontwikkeling en bouw van de website. Volg de ontwikkelingen  op https://onepercentclub.com/nl/projects/progetto-pontis/plan